Budova/parcela Kód pasportu Útvar příslušný odbor Správa název - Příspěvková organizace IČO příspěvkové organizace Typ plochy Místní označení Katastrální území p.p.č. č. LV
Budova/parcela